הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 23.01

יום ו 22.01

יום ה 21.01

יום ד 20.01

יום ג 19.01

יום ב 18.01

יום א 17.01

 

6:30
אימון שחיה מבוגרים

 
 
6:00
 
7:00

8:00
מזרונים במים מבוגרים

 
 
8:00

9:00
מזרונים במים מבוגרים

 
 
9:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00

15:00
אימון שחיה מבוגרים

 

15:30
אימון שחיה מבוגרים

 
 
15:00

16:00
אימון שחיה מבוגרים

 
 
16:00
 
17:00
 
18:00

19:30
אימון שחיה מבוגרים

 

19:45
אימון שחיה מבוגרים

 

19:30
אימון שחיה מבוגרים

 

19:30
מזרונים במים מבוגרים

 

19:30
אימון שחיה מבוגרים

 
 
19:00

20:15
אימון שחיה מבוגרים

 

20:15
אימון שחיה מבוגרים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00