הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 31.07

יום ו 30.07

יום ה 29.07

יום ד 28.07

יום ג 27.07

יום ב 26.07

יום א 25.07

 

6:50
מזרונים במים מבוגרים

 

6:30
אימון שחיה מבוגרים

 
 
6:00
 
7:00

8:00
מזרונים במים מבוגרים

 
 
8:00

9:00
מזרונים במים מבוגרים

 

9:45
אימון שחיה מבוגרים

 
 
9:00
 
10:00

11:30
אימון שחיה מבוגרים

 
 
11:00

12:00
אימון שחייה מבוגרים מיוחד

 

12:00
אימון שחייה מבוגרים מיוחד

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00

15:00
אדום ירוק 10-12

 
 
15:00

16:00
אימון שחיה מבוגרים

 
 
16:00
 
17:00
 
18:00

19:30
אימון שחיה מבוגרים

 

19:15
מזרונים במים מבוגרים

 

19:30
אימון שחיה מבוגרים

 

19:30
מזרונים במים מבוגרים

 

19:30
אימון שחיה מבוגרים

 
 
19:00

20:15
אימון שחיה מבוגרים

 

20:15
אימון שחיה מבוגרים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00